Personvernpolicy

Click here for the English version of the privacy policy
Click here for the Swedish version of the privacy policy

Appen Preglife ("Preglife") drives av Preglife AB (org.nr 556768-4278) ("vi", "vår", "oss"). Vi er opptatt av våre brukeres personvern og etterstreber å opprettholde en høyest mulig standard når det gjelder beskyttelse av personopplysninger. Derfor forplikter vi oss til vilkårene i denne personvernpolicyen ("Personvernpolicy"). I Personvernpolicyen finner du informasjon om hvordan vi behandler, bruker og beskytter dine personopplysninger.

Personvernpolicyen er et vedlegg til våre brukervilkår ("Vilkårene"). Ved eventuell uoverensstemmelse mellom Personvernpolicyen og Vilkårene har Personvernpolicyen forrang.

Dersom du ønsker å kontakte oss vedrørende denne Personvernpolicyen eller har spørsmål om vår håndtering av personopplysninger, kan du sende en e-post til privacy@preglife.com.

1 OM PERSONOPPLYSNINGSLOVEN

1.1  Når det gjelder opplysninger som Brukere oppgir (i henhold til definisjonen under) og som er å betrakte som personopplysninger, følger vi relevante personopplysningslover. Fra og med 25. mai 2018 er dette først og fremst den såkalte personvernforordningen og lov av 2018:2018 med utfyllende bestemmelser til EUs personvernforordning. Alle personopplysninger som Brukere oppgir til oss innenfor Preglifes rammer, behandles av oss i egenskap av personopplysningsansvarlig.

1.2  Dersom du oppgir andres personopplysninger i PregLife, for eksempel navn på eller bilde av andre personer, bør du sørge for at du har vedkommendes tillatelse til å laste opp dette i Preglife. Som regel dekker ikke personvernlovgivningen slike forhold, men i de tilfellene den gjør det, er det Brukeren som er ansvarlig for personopplysningene. 

2 OM ULIKE BRUKERE

2.1  Du kan meget vel bruke Preglife uten å registrere deg. Hvis du ikke registrerer deg, lagres opplysningene bare på din enhet, noe som betyr at du ikke har tilgang til kontoen fra noe annet sted. Velger du derimot å registrere deg, opprettes det en Konto og du blir Bruker. Som Bruker har du tilgang til kontoen fra andre enheter, og opplysningene dine lagres hos oss (samt lokalt på alle enheter du logger på med).

2.2  Preglife er først og fremst beregnet på gravide, gravides pårørende som vil følge graviditeten, samt nybakte foreldre og deres pårørende som vil følge barnets utvikling. Preglife skiller ikke mellom de ulike brukerne, og vi vet ikke om det er du som er gravid, forelder eller pårørende. 

2.3  Du kan også registrere en Konto (eller bruke Preglife uten Konto) uten å følge noen bestemt graviditet. Da velger du alternativet "Jeg har verken barn eller venter barn, men vil gjerne prøve appen." 

3 OPPLYSNINGER SOM BEHANDLES, OG HVORFOR DE BEHANDLES

3.1   Kontoinformasjon - For å registrere en Konto må du oppgi følgende informasjon:

 1. E-postadresse
 2. Passord

Opplysningene brukes til å sørge for sikker innlogging på din Konto og for at vi skal kunne kontakte deg med viktig informasjon som oppdaterte vilkår eller tilbakestilling av passord.

Vi bruker også e-postadressen din til å sende deg relevant informasjon, slik som spesialtilpassede eller generelle tilbud og annen markedsføring. I slike utsendelser finnes det en lenke som du kan klikke på hvis du ikke lenger vil motta e-poster med markedsføring.

Du kan også registrere navnet ditt, som kan være et alias eller ditt virkelige navn, og du kan når som helst endre eller fjerne det. Det er imidlertid ikke påkrevd for registreringen.

3.3  Beregnet termin - Dersom du vil følge en bestemt graviditet, må du oppgi beregnet termin (eventuelt første dag i siste menstruasjon i tillegg til den gravides menstruasjonssyklus (antall dager), hvorpå terminen beregnes basert på dette). Disse opplysningene brukes for at Preglife skal kunne vise relevant informasjon for den aktuelle graviditeten. 

3.4  Selv om hensikten med Preglife er at brukeren skal kunne følge en bestemt graviditet, og da særlig sin egen, er dette intet krav fra oss. Vi vil ikke nekte brukere av Preglife å følge fiktive graviditeter, for eksempel til undervisnings-/studieformål. Derfor kontrollerer vi aldri riktigheten av opplysningene du oppgir.

3.5  Enhetsopplysninger - Foruten informasjon som du oppgir til oss direkte, samler vi også inn opplysninger om enheten du bruker (mobiltelefon, nettbrett osv.). Disse opplysningene kan være blant annet:

 1. Informasjon om operativsystem og versjon
 2. Språkinnstillinger
 3. Skjermoppløsning

Slike opplysninger trengs for at det skal være teknisk mulig å levere Preglife til deg, men også for å kunne tilpasse Preglife etter dine innstillinger.

3.6  Dersom du tillater det, kan Preglife også innhente informasjon fra den enheten du bruker Preglife på, for å tilgjengeliggjøre spesifikk funksjonalitet i Preglife. Det kan være stedsinformasjon, kontakter og opplysninger om kontoer på sosiale medier. Innhentingen og bruken av slik informasjon kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke til, hvorpå den aktuelle funksjonaliteten som krevde denne informasjonen, ikke lenger vil kunne leveres.

3.7  Opplysninger om bruk - Vi benytter oss også av informasjon om din bruk av og adferd i Preglife (for eksempel hvor mange ganger du starter Preglife, hva du har lest osv.) for å kunne vise deg relevant innhold og relevante tilbud og annonser.

3.8  Opplysninger om ditt/dine barns fødselsdato - Når graviditeten er over, kan du legge inn barnets faktisk fødselsdato. Dette benyttes sammen med termindatoen for å gi deg relevant informasjon om barnets utvikling de to første leveårene. 

3.9  Preglife er beregnet for de første leveårene, og det finnes derfor ingen relevant informasjon etter to års alder i Preglife. Vil gir deg altså ingen relevante opplysninger etter disse to årene, og vår egen behandling avsluttes da. Du kan imidlertid lagre opplysningene selv i Preglife hvis du vil. Du bør dog informere barnet om dette.

3.10  Du kan legge inn opplysninger om barn som allerede er født (det er altså ikke noe krav om at barnet registreres i Preglife før fødselen).

3.11 Andre opplysninger og deg og ditt/dine barn - I PregLife finner du funksjoner for opplasting av ulike typer informasjon om barnet, for eksempel barnets navn, kjønn opplysninger om fødselsvekt og -lengde, opplysninger om vaksinasjoner, bilder og dine egne notater.

3.12  Du kan også laste opp informasjon om deg selv, for eksempel medisinske opplysninger som blodtrykk, vekt m.m. og informasjon for deling av materiale på sosiale medier.

3.13  All slik informasjon laster du opp i Preglife kun for din egen skyld. Vi behandler ikke denne informasjonen for vår egen del og er derfor heller ikke ansvarlig for disse personopplysningene. Du kan når som helst endre eller slette slik informasjon.

4 SÆRLIG INFORMASJON OM BARNS FØDSELSDATO OG ANDRE PERSONOPPLYSNINGER

4.1  Vi behandler opplysninger om barnets fødselsdato for at du skal kunne fortsette å følge barnets utvikling under småbarnsårene. Fra og med fødselen har barnet egne rettigheter i henhold til personopplysningsloven.

4.2  Den eneste informasjonen vi bruker om barnet ditt, er fødselsdatoen, men kombinert med informasjon du selv laster opp i Preglife, vil det i mange tilfeller innebære en mulighet for å identifisere barnet. Det betyr at vi behandler barnets personopplysninger.

4.3  Vi har ingen interesse av og kommer ikke til å identifisere barnet, ettersom det er for deg som Bruker vi leverer Preglife.

4.4  Dette innebærer at behandlingen av barnets personopplysninger (fødselsdato) er en type "behandling som ikke krever identifisering" (i henhold til Personvernforordningens artikkel 11). Dette betyr at vi heller ikke trenger å identifisere barnet for å utgi informasjon om denne behandlingen.

4.5  All annen informasjon om barnet behandles ikke av oss i juridisk forstand. Uansett om personopplysningsloven dekker din behandling eller ikke, ber vi deg reflektere over barnets personlige integritet og rett til å kunne bestemme over sine egne personopplysninger.

4.6  Vi anbefaler at du fjerner barnets personopplysninger fra Preglife eller diskuterer dette med barnet så snart det er gammelt nok til å kunne forstå slike forhold. 

5 RETTSGRUNNLAG FOR BEHANDLING

5.1  I henhold til loven har vi plikt til å opplyse deg om hvilket rettsgrunnlag vi benytter for behandlingen av dine opplysninger. Det er fordi du har ulike rettigheter avhengig av hvilket rettsgrunnlag vi har for behandlingen.

5.2  Kontoinformasjon – Behandles for å kunne fullføre avtalen med deg (dvs. levere Preglife til deg i henhold til Brukervilkårene).

5.3  Termindato – Behandles ettersom du har uttrykkelig gitt samtykke til det. Du kan enkelt trekke tilbake dette samtykket ved å gå inn og slette opplysningen.

5.4  Enhetsopplysninger – Behandles for å kunne fullføre avtalen med deg (dvs. levere Preglife til deg i henhold til Brukervilkårene).

5.5  Opplysninger om bruk – Behandles fordi vi har en berettiget interesse av å vise deg relevante tilbud og annonser.

5.6  Opplysninger om ditt/dine barns fødselsdato – Behandles fordi vi har en berettiget interesse av å vise deg relevante tilbud og annonser. Det er også nødvendig for å kunne fullføre avtalen med deg (dvs. levere Preglife til deg i henhold til Brukervilkårene).    

6  LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Hvor lenge vi lagrer personopplysninger, avhenger av hvilket rettsgrunnlag vi har for behandlingen. Personopplysningene blir lagret så lenge det er rettsgrunnlag for det. En og samme opplysning kan behandles til ulike formål, og da blir den slettet når ingen av formålene lenger er aktuelle.

6.1  Personopplysninger som brukes fordi de er nødvendige for å fullføre avtalen med deg, behandler vi frem til du avslutter kontoen om ber om sletting. Dersom du ikke ber særskilt om sletting, vil kontoinformasjonenog alt du selv har lastet opp (som vi ikke er ansvarlige for) bli lagret i opptil 24 måneder, dette for å muliggjøre gjenoppretting av Kontoen din (lagringen skjer da i henhold til vår berettigede interesse for å kunne gjenopprette Kontoen på din forespørsel). 

6.2  I sammenheng med at du avslutter Kontoen din, vil du få spørsmål om du vil at vi fremdeles skal lagre opplysningene dine. Svarer du ja på dette spørsmålet, samtykker du til at vi lagrer dem. Vi lagrer dem da bare for din tilgang til dem (f.eks. vise til barnet ditt i fremtiden) og bruker ikke opplysningene til noe annet.

6.3  Personopplysninger som vi bruker i henhold til ditt samtykke, behandles til du trekker tilbake dette samtykket. Dersom du avslutter Kontoen din, blir opplysningene lagret på samme måte som kontoinformasjon.

6.4  Opplysninger om brukbehandles så lenge du bruker Preglife. Du kan motsette deg dette ved å sende en e-post til privacy@Preglife.com. Når vi mottar en slik forespørsel, tar vi stilling til om vi skal avslutte behandlingen av disse opplysningene eller ikke. Vi underretter deg om beslutningen, med en eventuell begrunnelse dersom vi har besluttet å fortsette med behandlingen.

6.5  Opplysninger om ditt/dine barns fødselsdatovil vi beholde frem til du fjerner dem fra din Konto. Barnet selv eller andre med foreldreansvar for barnet kan motsette seg denne bruken. Når vi mottar en slik forespørsel, tar vi stilling til om vi skal avslutte behandlingen av disse opplysningene eller ikke. Vi kan da komme til å spørre deg om din mening om saken før vi fatter beslutningen. Vi underretter deg (og den som har levert forespørselen) om beslutningen og gir en begrunnelse for den.

7  INNHENTING AV INFORMASJON FRA SAMARBEIDSPARTNERE

7.1  I Preglife kan du bli oppfordret til å oppgi personopplysninger til våre samarbeidspartnere. Dette er helt frivillig og ikke nødvendig for å bruke Preglife.

7.2  Dersom du oppgir personopplysninger til våre samarbeidspartnere gjennom Preglife, er disse samarbeidspartnerne ansvarlige for personopplysningene. Vi anbefaler at du leser nøye igjennom relevante personvernpolicyer før du oppgir personopplysninger.

8 DINE RETTIGHETER

Kort fortalt har du rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi behandler om deg, å kontrollere at opplysningene er riktige, og å klage om du mener vi gjør noe som er feil. 

8.1  Mer spesifikt har du følgende rettigheter:

 • Rett til kostnadsfritt, en gang per år og utover dette mot en administrativ avgift, å få informasjon om de personopplysningene vi behandler om deg;
 • Rett til å få eventuelle feilaktige personopplysninger rettet eller sperret frem til vi får undersøkt om de er feilaktige;
 • Rett til å få dine opplysninger slettet etter at din Konto er slettet – merk imidlertid at vi gjør dette automatisk, men du kan sende oss en e-post dersom du vil ha en bekreftelse på at det er gjort;
 • Rett til å kreve at dine opplysninger ikke behandles under visse forutsetninger dersom dette fremgår av artikkel 18 i personvernforordningen (GDPR);
 • Rett til "dataportabilitet", det vil si å få tilsendt opplysningene du har oppgitt til oss, i et strukturert, anvendbart og maskinlesbart format; og 
 • Rett til å klage på hvordan vi behandler dine personopplysninger – merk at vi anbefaler at eventuelle klager først rettes til oss, men du kan også klage til den relevante tilsynsmyndigheten (Datainspektionen (det svenske datatilsynet), dog under nytt navn).

9 SIKKERHET

9.1  Vi verner om din personlige integritet, og dine og ditt barns personopplysninger behandles med største forsiktighet. Vi har derfor høye sikkerhetsstandarder og gjør vårt ytterste for å sørge for høy datasikkerhet.

9.2  Vi tar alle rimelige forholdsregler for å sikre at dine personopplysninger behandles sikkert og i henhold til Personvernpolicyen. Ingenting er imidlertid garantert når det gjelder internettsikkerhet. Overføring skjer derfor på egen risiko. Dersom det avdekkes et sikkerhetsbrudd, vil Preglife naturligvis handle så raskt som mulig for å rette opp i problemet.

10 UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER OG PERSONOPPLYSNING

10.1  Vi vil aldri under noen omstendigheter selge eller dele data fra Preglife med utenforstående parter, unntatt i den grad det er påkrevd av oss ved lov.

10.2  Preglife benytter eksterne selskaper til behandling av dine personopplysninger, for eksempel gjennom lagring på servere. Vi bruker kun seriøse og velrenommerte aktører som kan sikre at dine personopplysninger behandles på riktig måte. Disse aktørene behandler utelukkende dine personopplysninger på oppdrag fra oss og i henhold til personvernpolicyen.

10.3  Vi bruker heller ikke din e-postadresse til uønskede e-postutsendelser, og vi deler den ikke med andre. Eventuelle utsendelser av e-poster fra Preglife skjer i henhold til Personvernpolicyen og Vilkårene. 

11 INFORMASJON PÅ AGGREGERT NIVÅ (IKKE KNYTTET TIL NOEN PERSON)

11.1  Vi kan komme til å dele aggregert demografisk informasjon om medlemmer på Preglife med tredjepartsorganisasjoner og foretak samt med myndigheter. Slik informasjon kan ikke brukes til å identifisere enkeltstående Brukere. Informasjonen inneholder for eksempel statistikk knyttet til datatrafikk.

11.2  Vi kan også komme til å dele informasjon på aggregert nivå med tredjeparter som utfører analyser på våre vegne for å forbedre tjenestene vi tilbyr.

12 LENKER TIL ANDRE NETTSTEDER

12.1  Preglife kan inneholde lenker eller referanser til andre nettsteder hvor vår Personvernpolicy ikke gjelder. Hvis du klikker på disse lenkene og dermed forlater Preglife, er ikke vi ansvarlige for hvordan disse nettstedene håndterer dine personopplysninger. Vi anbefaler deg alltid å lese personvernpolicyen på de nettstedene du besøker.

13 ENDRINGER

13.1  Vi kan fra tid til annen endre denne Personvernpolicyen. Alle endringer trer automatisk i kraft 30 dager etter at de er publisert i Preglife. Dersom vi gjør endringer i Personvernpolicyen som anses å være nødvendige for oppfylle våre forpliktelser i henhold til loven eller til beslutninger av myndigheter, gjelder den nye Personvernpolicyen umiddelbart etter at den er publisert i Preglife.

14  KONTAKTINFORMASJON

14.1  Hvis du vil komme i kontakt med oss, er det enklest å sende en e-post til privacy@preglife.com

14.2  Du kan også sende brev til:

Preglife AB
Grev Turegatan 9 A, 4 tr
114 46
Stockholm
Sweden