Vi som jobbar på Preglife

Översta raden från vänster. Per Einarsson coo, Tobias Meschke vd. Markus Lagerström cto.  Nedre raden från vänster. Elin Kerola content manager. Helena Ihre leg. barnmorska, Babygruppen. Åsa Holstein leg. barnmorska, Babygruppen. 

Översta raden från vänster. Per Einarsson coo, Tobias Meschke vd. Markus Lagerström cto. 
Nedre raden från vänster. Elin Kerola content manager. Helena Ihre leg. barnmorska, Babygruppen. Åsa Holstein leg. barnmorska, Babygruppen. 

TOBIAS MESCHKE
Grundare & vd
tobias@preglife.com
070 – 440 06 39

MARKUS  LAGERSTRÖM
CTO
markus@preglife.com
076 – 336 29 31

PER EINARSSON
COO
per@preglife.com
070 – 634 01 20

ELIN  KEROLA
Content Manager
elin@preglife.com
073 – 638 50 83